Parafia w Czarnem promuje ideę sprawiedliwego handlu

4 lipca 2016 r. rada parafialna podjęła uchwałę o przystąpieniu do programu promującego ideę sprawiedliwego handlu. Na czym polega idea sprawiedliwego handlu? Poniżej zamieszczamy tekst, który można znaleźć na stronie fairtrade.org.pl.

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy oraz firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę warunków zycia najbiedniejszych społeczności.
Sprawiedliwy Handel jest więc formą pomocy rozwojowej, odpowiedzią na porażkę współczesnych rozwiązań gospodarczych w zakresie zapewnienia ludziom w najbiedniejszych krajach świata godziwych środków utrzymania i możliwości rozwoju. Idea Fair Trade polega jednak nie tylko na wymianie handlowej. Ukazuje, że większa sprawiedliwość w handlu światowym jest możliwa. Podkreśla potrzebę zmian w regułach i praktyce handlu konwencjonalnego oraz pokazuje, jak odnoszący sukcesy biznes może stawiać ludzi na pierwszym miejscu.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu (członkowie World Fair Trade Organization) lub oznaczony certyfikatem potwierdzającym, że wytwórca wypełnia przy produkcji konkretnego produktu standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane przez w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair i Ecocert Fair Trade, Fair for Life.

Począwszy od 17 lipca 2016 r. w naszej parafii na wszystkich spotkaniach, każda kawa i herbata (z wyjątkiem herbaty z zielin) jest produktem certyfikowanym przez ruch Fair Trade. Chcemy w ten sposób przyczynić się do poprawy warunków bytowych ludzi mieszkających daleko od nas, poprzez używanie produktów, które gwarantują sprawiedliwą zapłatę za ich pracę, umożliwiającą godne życie. Zachęcamy do zapoznania się z ideą Fair Trade i zachęcamy do uczestniczenia w parafialnych spotkaniach, gdzie oprócz czasu z Bożym Słowem, Braćmi i Siostrami będzie także DOBRA kawa i herbata.

Wybierz temat i napisz do nas

Jeżeli chcesz porozmawiać na nurtujący temat, zadać pytanie, czegoś się dowiedzieć lub po prostu załatwić jakieś sprawy kancelaryjne – wypełnij formularz i prześlij wiadomość.