Zespół uwielbiający

Zespół uwielbiający to stale powiększająca się grupa osób chcących angażować się w służbę muzyczną w naszej parafii. Służą muzyką i śpiewem każdej niedzieli jednocześnie ucząc nas nowych pieśni. W zespole jest miejsce dla każdego, kto umie i lubi śpiewać lub grać na jakimś instrumencie. Próby najczęściej odbywają się w soboty wieczorem. W zespole jest miejsce […]

Parafia w Czarnem promuje ideę sprawiedliwego handlu

4 lipca 2016 r. rada parafialna podjęła uchwałę o przystąpieniu do programu promującego ideę sprawiedliwego handlu. Na czym polega idea sprawiedliwego handlu? Poniżej zamieszczamy tekst, który można znaleźć na stronie fairtrade.org.pl. Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. […]

Śniadania dla kobiet

Regularnie dwa razy w roku organizowane są parafialne śniadania dla kobiet. Każde śniadanie posiada inne menu, o co dbają panie, które spotykają się na studiach biblijnych dla kobiet. Oprócz znakomitych potraw jest zawsze okazja do zaśpiewania kilku pieśni. Po nakarmieniu ciał przychodzi także czas na strawę duchową, o tę kwestie dbają różni goście, Zapraszamy Cię […]

Obóz ChOT

Nowe technologie i umiejętności komunikacyjne dają możliwości, od których zależy coraz więcej dziedzin naszego życia. CHOT – Chrześcijański Obóz Technologiczny – to pomysł pasjonatów nowych technologii. To oni prowadzą warsztaty na zimowisku (CHOT odbywa się zawsze w terminie ferii zimowych w woj. śląskim). CHOT to obóz z charakterem! Ćwiczymy głowy i umiejętności, a  jeśli zima […]

Sztafeta rowerowa 24h

Po raz pierwszy sztafetę rowerową zorganizowaliśmy w roku jubileuszu 500 lat reformacji. Polegała Ona na tym, aby w formie rywalizacji sztafetowej każda zgłoszona drużyna pokonała 500 km na trasie wokół jeziora Czerniańskiego w Wiśle Czarnem. Od tego momentu formuła sztafety dwukrotnie ewoluowała do sztafetowego wyścigu rowerowego trwającego 24 godziny. W przygotowanie sztafety zaangażowanych jest kilkudziesięciu […]

Konferencje dla małżeństw

We współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 W Wiśle Czarnem organizujemy konferencje dla małżeństw. Poprzez konferencję chcemy zachęcać małżeństwa z nieważne jak wielkim stażeĶ do inwestowania w tę zaplanowaną przez Boga relację. Coraz częściej dostrzegamy pogłębiający się kryzys małżeństwa, który obserwujemy nie tylko w zwiększającej się ilości rozwodów, lecz także w niechęci ze strony młodych […]

Szkółka niedzielna

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mat. 28, 19-20 Czynić uczniami i uczyć przestrzegać Bożych Słów to nasz cel. Jako pracownicy czerpiemy radość z […]